Aplikace ObčanServer Zbyslavice byla spuštěna v lednu 2017.


Seznam vložených mapových kompozic:

  • Katastrální mapa

  • Územní plán

  • Ortofotomapa 2016

  • Ortofotomapa 2014

  • Ortofotomapa 2012

  • Ortofotomapa 2009

  • Císařské otisky (1824-1843)